Конструктивни игри

Конструктивни игри

21 март 2019

По пътя на своето развитие децата преминават през различни етапи на игра. Първият етап се нарича функционална игра, когато децата намират удоволствие от многократно преместване на предмети и проучването на играчки чрез сетивата си. Следващият етап е етапът на конструктивната игра.

 

По своята същност, конструктивната игра произтича от сюжетно-ролевата и се приема за нейна разновидност. В същото време тя е относително самостоятелен вид игра, защото предоставя разнообразни възможности детето да претворява, разширява и задълбочава взаймодействието си с околния свят, съобразно принципите за конструиране.

 

Какво е характерно за конструктивните игри?

 

Характерно за този вид игри е наличието на познавателен елемент. Децата се учат да сравняват отделните елементи, да усвояват пространствените отношения, развиват мислене, въображение, внимание. Осъществявайки изграждането и подредбата на различни конструкции, децата удовлетворяват растящата потребност от движение. Пренасяйки и подреждайки конструктивния материал, те прилагат определени физически усилия овладяват много нови и полезни движения, изискващи активно участие на различните групи мускули.

 

Тази страна на конструктивната игра, я доближава до подвижната и съдейства за развитието на физическите сили на децата. Но ако в подвижната игра движението е в основата на съдържанието, то в конструктивната то е естествен процес. Големите възможности за развитие на познавателните процеси при конструктивните игри, се определят от постоянно действаща взаимовръзка между действие, мислене, реч- по посока на игровия замисъл. Играйки с конструктивни игри, децата развиват представи за форма, величина, изграждат умения за пространствена ориентация, обогатяват речника си с наименования-малък, голям, широк, тесен, висок, нисък и т.н.

 

Дървен цветен влак

 

Изображение на

 

Забавление за всички деца е играта Дървен цветен влак. Това е игра, която спомага за развитието на моториката, паметта и мисленето на детето, уменията му да анализира формата и големината на предметите. Влакчето е любимо и на момичета и на момчета. Изработено е от висококачествен дървен материал, с четиринадесет геометрични блокчета. Елементите се свързват лесно, със закрепяне или промушване на държачи.

Изображение на

Конструктивните игри учат на полезни умения и развиват творческото мислене.

 

Децата обичат да подражават на родителите си, а също и да играят на различни професии. Конструктивната игра, чудесна за целта, е Дървеният майсторски комплект с инструменти.

 

Изображение на

 

Тази дървена строително конструктивна игра представлява настолна маса с оразмерени мерни единици, върху дървен работен плот. На отделните й страни са пробити отвори. Върху тях децата забиват дървени гвоздеи, или монтират елементи, посредством болтове и гайки. Като истински майстори, децата могат безопасно да „работят“с дървен чук, дървена отвертка, дървен гаечен ключ. Обърната обратно работната маса се превръща в удобен куфар за дървени инструменти и дървени елементи. Този майсторски комплект може да бъде незаменим помощник на децата, за да развиват своите сръчност, конструктивни умения, логическо мислене, фина моторика и координация.

Изображение на дървен майсторски комплект - 2

 

Дървените пъзели са едни от най-популярните конструктивни игри.

 

Те имат образователен характер и допринасят за подобряването на уменията на детето да съчетава и преценява, да анализира формата, големината, цветовете на изображението, което трябва да създаде.

 

Дървеният пъзел за категоризиране предоставя възможност детето да научи нови понятия, думи, да се научи да обобщава в различни категории. Това е конструктивна игра, която помага за развитието на речта и познанията за околния свят. Целият комплект съдържа 24бр. дървени блокчета за пъзел, смесени изображения на плодове, зеленчуци, животни, хранителни продукти, насекоми, спортни принадлежности и превозни средства.

 

Изображение на отделните части на дървеният пъзел за категоризиране - разбъркани

 

Игрите с дървени пъзели са удачен начин за мотивиране на децата да развиват различни умения: способност да се съсредоточават, да разсъждават, да придобият наблюдателност и концентрация. Дървените пъзели са вид конструктивна игра за развитие на логическото мислене, конструктивните умения и творческото въображение. Учат децата да бъдат активни, а едновременно и търпеливи.

Изображение на отделните части на дървеният пъзел за категоризиране

Пъзелите са подходящи и за групови занимания и екипни дейности. Те спомагат за общуването и споделянето на опит и знания между децата, родителите или специалистите, които работят с тях. Чрез пъзели, децата продобиват нови знания или получават информация за околната действителност и природа.

 

Дървеният пъзел за растеж на видовете, е игра която спомага за доразвиването на паметовите и аналитични способности, конструктивни умения, обогатяване на речта и представите.

 

 

Изображение на частите на дървеният пъзел за разстеж на видовете

 

Играта с този пъзел е забавен урок, който помага на детето да усвоява нови знания за еволюционното развитие на видовете. В процеса на реденето трябва едновременно да се напаснат изображенията върху отделните дървени елементи, но и да се групират по вид и принадлежност. Усвояването на необходимите знания за реденето на пъзела минава през няколко етапа. През първия се очертават параметрите на това, какво детето ще открие. След него е необходимо да се осмислят новата информация и знания.

Изображение на дървеният пъзел за растеж на видовете - разбъркани

 

Третият етап помага на детето да установи, че вече знае нещо, което преди не е знаело. Сортирането и подреждането помагат на детето да сложи ред в ума си. С редене и напасване на отделните дървени елементи от пъзела, се развива фината моторика на пръстите. Това ще помогне по- натам на детето в процеса на писане, боравене с прибори, използване на музикални инструменти и пособия. При този забавен и увлекателен процес, детето постепенно самостоятелно достига до крайния резултат и изпитва удовлетворение от успеха си.

 

Конструктивните игри задоволяват любопитството и развиват въображението

 

Децата са любознателни и искат да научат повече за всичко около тях. Чест въпрос е „От къде идват бебетата?“. Дървеният Мама пъзел е интерактивен и оригинален начин да обясните на детенцето как се е появило. Пъзелът се изгражда на четири нива, три от които с по шест детайла. Поетапното подреждане на пъзела, спомага да се обясни и проследи развитието на детето от яйцеклетка, зародиш, до бебето на мама- по достъпен и лесен за възприемане начин.

 

Изображение на Дървен мама пъзел - бебе

 

Представите за хората и различията между всички нас, стават много по-ясни и разбираеми с играта дървен пъзел - Магнитни деца. Това е игра, в която детето открива различия и прилики между четири изображения на деца- две момиченца и две момченца. Играта е полезна за езиковото развитие на децата, способностите им да съпоставят и да разграничават по даден признак. Отличаващи елементи са различния цвят на косата на изобразените деца, а също тяхната кожа, очи и дрешки. Елемените се съединяват лесно, посредством магнитна връзка.

Изображение на Дървен мама пъзел

Изображение на дървен пъзел - магнитни деца

 

Фигурките могат да се използват и като участници в други игри, групови и индивидуални образователни занимания. Магнитните конструктивни игри са интересни на децата и позоляват творчество.

Изображение на дървен пъзел - магнитни деца - на части

Магнитната, дървена мозайка за деца развива уменията им в създаване на определени фигури, но и позволява творчество и развитие на въображението.

 

Изображение на дървена магнитна мозайка

 

Кутията съдържа 42 магнитни фигури с различни форми, цветове и 12 карти с 24 предложения за нареждане. Детето следва шаблоните или измисля свои фигури и картини. Елементите на играта могат да се използват за сортиране по цветове или комбиниране по форми. Този вид игра, спомага креативността и нетрадиционното мислене у децата.

 

Изображение на дете, което нарежда дървена магнитна мозайка

 

Много забавна е играта Дървена мозайка и Не се сърди човече. Това е игра, която съдържа примерни варианти за нареждане на различни фигури, но и предоставя възможност детето да нареди собствени модели. Закрепването на елементите е лесно и приятно за децата, чрез вмъкване на цветните пионки в отворите на бялата дъска. Това е чудесно упражнение за развитие на фината моторика, ориентацията в посоките- ляво-дясно, горе-долу, цветовото разпознаване и назоваване, тренировка за въображението и паметта.

 

Изображение на дървена мозайка - рисунка

 

Приемущество е, че играта включва освен мозайка, така познатото и любимо Не се сърди човече. Децата могат да играят заедно със своите приятели или с родителите си. Веселите емоции са гарантирани, докато детето се опитва да спечели, хвърляйки зарчета и отброявайки колко хода да направи с определения цвят пионки. Играта спомага цветовото разпознаване, уменията за броене и пространствената ориентация. Този вид игри със състезателен характер, стимулират мотивацията у децата да успяват и са със силен емоционален заряд.

 

Изображение на

 

Конструктивните игри са чудесно средство за запознаване на детето с животинските видове

 

Конструктивните игри предлагат възможност за интересно и лесно запомняне и научаване на различни животни. За най-малките е подходяща игра- Дървени кубчета - домашни животни.

 

Изображение на продукта

 

Играта е създадена с дървена поставка, която е с три шиша за нанизване, с ластична връзка. Върху нея се нанизват девет дървени кубчета с принтирани четири картинки с различни домашни животни. Детето оглежда кубчето и преценява как да го постави за да изобрази някое от домашните животни. Дървените кубчета с илюстрации развиват зрителното възприятие на децата и уменията им да разпознават част от цяло. Играта развива фина моторика и координация на движенията, мислене, памет, концентрация.

Изображение на продукта

Друга полезна за детското развитие игра е, Въртящи геометрични фигури от дърво.

 

 

Изображение на продукта

 

Тази игра е съставена от геометрични блокчета, големи зъбни колела и цветни форми с отвори на триъгълник, квадрат и шестоъгълник. Всички те се нанизват последователно върху цветна основа. Ако детето ги е ситуирало правилно, с удоволствие ще установи, че при завъртането, на което и да е блокче, се въртят едновременно всички останали. Конструктивната игра спомага за разбиране на принципа на зъбчатите колела и на задвижването на елементите. Това е добра основа за първи познания за физичните закони и механизми, които по-късно детето учи в училищна възраст.

 

Изображение на продукта

 

Творческата дейност и активното въображение са основни при конструктивните игри за деца.

 

Дървеният Конструктор с различни елементи (68 на брой) за свързване, позволява изразяване на идеите на детето, а и следване на готови идеи, от тези, включени в комплекта.

 

Изображение на продукта

 

Играта е приятна с добре шлифованите дървени детайли, които могат лесно да бъдат свързвани заедно и да се конструират различни модели хеликоптер, състезателна кола, роботи и всичко, което хрумне на детето. Играта е подходяща и за група деца, у дома или за детски и специализирани центрове.

 

Изображение на продукта

Ученето е интерактивно и забавно, ако става по време на игра и то с конструктивната игра - Дървен строител - Азбука.

 

 Изображение на продукта

 

Играта представлява дървен строител от сто броя различни геометрични форми. Седемдесет от тях са боядисани в различен цвят, принтирани с английската азбука, цифрите от 0 до 9 и действията събиране, изваждане и умножение. Играта е много подходяща за всички деца, които учат или планират да учат английски език или са в билингвистична семейна среда. Буквите биха могли да се комбинират в създаване на кратки думи, които детето да научи. Запомнянето на цифрите и основните математически действия, е много по-приятно с тази дървена игра.

Изображение на продукта

Конструктивни игри по метода "Монтесори"

 

Играчките и конструкторите от естествени материали, са много популярни и заради Монтесори игрите, които навлизат все повече в образователната сфера на децата в България /Повече за Монтесори метода и видовете играчки можете да прочетете в статията на PlaySense. Удоволствие за сетивата на малки и големи, е дървеният строител с натурални блокчета -42 броя.

 

 

Изображение на продукта  

 

Състои се от 42 броя елементи с различна форма и големина. Фигурите се подреждат на два реда в масивната дървена щайга, като за всяко от нивата има очертани схеми при подреждането им. Детето може само да измисля различни фигури и да конструира замъци, къщи, мостове и всичко, което въображението му подскаже. Децата изграждат конструкции в пространството с обемни и равнинни елементи, създавайки реален обект. Играта провокира самостоятелно творческо мислене. Подходяща е и за групова и екипна игра, както и за семейни занимания през почивните дни.

Изображение на продукта

Дизайнерската игра - Роботи, е игра за млади творци, които имат желание да създават.

 

 Изображение на продукта

 

Игра, включва 45бр. различни части от роботи, дъска с дървен чук и метални гвоздеи.Частите са разпробити. Детето може да ги монтира върху дъската и да ги фиксира с гвоздейчетата.Кутията съдържа 5бр карти с 10 примера за различни видове роботи. Играта развива фината моторика на детето, конструктивни умения и художествен вкус. Малкият дизайнер може спокойно да не следва идеите, а сам да сътворява модели на роботи. Този тип игри провокират оригинално и нестандартно мислене, изразяването на идеи и планиране на самото изграждане на обекта.

 

Изображение на чук, чрез който се сглобява дървеният робот

Много забавна е и Дизайнерската игра –превозни средства.

 

 Изображение на продукта

 

С чук и гвоздеи детето конструира различни превозни средства върху коркова дъска. Сглобяването им от различни дървени елементи става по схема. На пет различни карти са изобразени десет модела транспортни средства, както и необходимите за тях детайли. Детето учи нови познания, развива координацията на ръцете си, провокира творческо мислене, сръчност и паметови способности.

 

Изображение на чук, чрез който се сглобяват дървените превозни средства

 

Играта е водеща дейност за детето и то учи докато играе. Полезно е да знаем, че играейки, детето се развива. Стремете се винаги да оставяте време за игри и подпомагайте детето, ако не се справя или бързо губи желание и мотивация в дадена дейност. Ние, от Playsense се стремим да провокираме децата към творчество, стремеж към знания и умения, за да се превърнат те в достойни и борбени, способни хора, покоряващи всяка трудност с лекота.