Играчки по метода на Мария Монтесори – страхотен подарък за всяко дете

Играчки по метода на Мария Монтесори – страхотен подарък за всяко дете

5 март 2019

Монтесори е метод на образование, който се основава на самостоятелно насочена дейност, практическо обучение и съвместна игра. Децата играят и учат в групи и индивидуално, за да открият и опознаят познанието за света и да развият своя максимален потенциал.

Образователния метод на Мария Монтесори и играчките, които се използват, са подбрани така, че да спомагат по-доброто разбиране и развитие на речта, математическите умения, познанията в музиката, науката, социалните взаимодействия.

Детската стая адаптирана по Монтесори метода, разполага с игри и играчки, които подкрепят всеки един аспект от детското развитие. Създава се съответствие между естествените интереси на детето и наличните дейности. Децата могат да се учат чрез собствен опит и със свое собствено темпо. Монтесори играчките отговарят на естественото любопитство и интерес и изграждат солидна основа за учене през целия живот.

Монтесори игрите осигуряват безопасна, ангажираща и грижовна среда за детето, насърчават доверието в себе си и своя свят, развиват увереност в своите нововъзникващи способности, развиват силна моторна координация, фини двигателни умения и езикови умения, предлагат възможности за придобиване на независимост в изпълнение на ежедневните задачи. Монтесори идеите спомагат за усъвършенстване на сетивното възприятие и развитието на грамотност и математическо разбиране и предлагат неограничени възможности за развитие на въображението, водещо до увереност и творческо себеизразяване.

 

Монтесори играчките са играчки за сглобяване и нареждане, изработени от дърво и естествени материали.

 

Децата се учат да подреждат геометрични фигури, в конструкция на пирамида и да степенуват по големина и форма. Допълнителен стимул са различните цветове, чрез които детето стимулира зрителното си възприятие и умения да ги разпознава и назовава.

Изображение на

Удачен вариант за деца са Монтесори играчки с геометрични фигури, които се нареждат върху дървена основа- т.н. Дидактичен пъзел. Детето има за цел, да прецени в кое гнездо да постави дървената форма. Този вид дидактични игри демонстрират нагледно и свойството на фигурите да се разделят на равни части. Цветните елементи стимулират мисленето, паметта и уменията да се различават цветовете.

 

Изображение на  

 

Много популярна е Дъската на Сеген.

 

Това е типична Монтесори игра, която е подходяща дори за най-малките деца. В нея се включват пет основни геометрични форми: квадрат, кръг, правоъгълник, триъгълник и елипса. Децата вгнездяват в издълбаното легло съответстващите фигури, които са в различен цвят. Дъската на Сеген е и в основата на невропсихологическото изследване. Умението на детето да я нарежда и това дали се справя, дават индикации за неговото ниво на психическо и когнитивно развитие. Играта е подходяща за развитие на мислене, памет, концентрация, внимание, познания и диференциране на основните геометрични фигури.

 Изображение на

Монтесори играчките са изработени с цел развитие на психическите способности и въображение на детето.

 

Те предоставят свобода на творчество. Детето обича да твори и да измисля, като много подходяща е, играта от типа на Цветна мозайка. С нея детето разгръща творчески потенциал, доразвива фината си моторика и конструктивно мислене.

 

Изображение на  

 

Хубавото е, че детето се учи да следва модел и след това има възможност да го променя, както говори въображението му. Желанието на децата да проучват света, е водещ принцип в Монтесори идеите. Чрез игри, развиващи конструктивени умения, детето стимулира всички важни психологически способности в детска възраст- координация на движения, фина моторика, цветови познания, памет, мислене, въображение. Речта на детето се обогатява от образите на животни, насекоми и познати обекти, които то може да сътвори, следвайки готовите шаблони или да измисли свои собствени проекти. Мария Монтесори използва играта с мозайка, за развиване на пространственото мислене и съобразяването на елементи.

 

Монтесори методиката прилага развитие на всички сетивни органи- зрение, слух, обоняние, обща сетивност, вкус.

 

Детето изследва света около него и се запознава съвсем естествено с всичко. Полезно е, детето да развива своите сетива и да натрупва различни впечатления. Много помагат игрите, изработени на принципа за разпознаване на различни текстури. Детето може да усети тактилно особеностите и да се научи да разпознава, това което докосва.

Например, докоснете кръгчето в сивия цвят и споделете впечатлението си: „Кръгчето е меко“ или „Кръгчето е грапаво“. След това предложете на детето да пробва на свой ред. Нека то само да усети и да запомни усещанията. Сетивната игра носи чудесни емоции и много забавление, и когато детето я играе с вързани очи или гледайки настрани, отгатвайки каква текстура докосва.

 

Изображение на дете, което играе на  

 

Играта стимулира тактилни умения, памет, координация на движенията, фина моторика, мислене.

 

Детето се учи да прави разлика между понятията еднакво-различно. Играейки с нея, детето формира представи за света, изостря сетивното си възприятие, диференцира усещанията си, определя качествата и свойствата на предметите.

Монтесори играчки са и игрите с нанизване и промушване. Много добър вариант са тези игри, които симулират „шиене“. Детето с интерес се запознава с принципа на закрепване с шнурче. Промушването на елементите е в специално пробити дупчици и позволява т.н.“контуриране“ с шнур. Играта е идеална за развиване на фината моторика и сръчността. Детето обогатява речниковия си запас и натрупва допълнително впечатления и познания за околния свят.

 

Диви животни с връзки 

 

Изображение на

 

Домашни животни с връзки

 

Изображение на

 

 

Чудесни са игрите на Монтесори принципа, в които децата нанизват елементи по логически принцип или с цел да разкажат история по тях. Низанката стимулира езиковите умения, креативността, фината моторика и сръчност.

 

 Изображение на

 

Многофункционалността на играта е в това, че всеки път има възможност да се измислят различни сюжети и да се разкажат различни истории с едни и същи герои и предмети. Детето решава кое след кое да се постави и наниже с помощта на дървена пръчица. Този вид игри са подходящи и за домашен настолен театър. Вживявайки се в образи, детето е стимулирано емоционално и овладява по-лесно наименованията на нанизваните предмети, животни и хора, като може да разкаже вълнуващи приказни истории и да направи логически връзки.

 

Детето е любознателно и иска да има умения, каквито наблюдава в родителите си и околните хора.

 

Желанието на детето за самостоятелност, е изявено от най-ранна възраст. Монтесори педагогиката подкрепя самостоятелността на децата. Методите и играчките са стимулиращи за придобиване на умения, полезни в ежедневието. На този принцип са игрите с отключване на различни ключалки. Играта с ключалки предоставя забавление и научаване на нови умения, свързани с фина моторика, сръчност, съобразителност и памет. Всяка вратичка и прозорчета на тази игра, може да се отключва и заключва посредством механизъм. След като отключи вратичката, детето вижда изображение, което може да запомни и назове. Играта провокира детето да се научи да отваря и затваря прозорчетата и вратичките- ценни умения, които може да приложи и с истинската врата вкъщи.

 

 Изображение на

 

В Монтесори методиката, много важно е боравенето с естествени материали и развитието на уменията на детето.

 

Моториката и фините движения на ръцете спомагат и развитието на речта, както и на психическите функции. Кинтечният пясък се използва активно за стимулиране на тези умения, като зарежда емоционално детето. То чувства удовлетворение да изработва фигури, да моделира най-различни предмети, животни, хора. Кинетичният пясък е практически вечен и безвреден пясък. Има магическото свойство да се движи в ръцете на децата и да носи положителни емоции и забавление. Той може да бъде използван в детски заведения, центрове за деца, арт-центрове и т.н. Играта с кинетичния пясък би могла да се осъществи с най-различни отливки и формички, пресипване на пясък от един съд в друг съд, изразяване на емоции чрез пясъчна картина и всякакви арт и развлекателни дейности. Допирът на детето с пясъка, допринася за сетивното му възприятие и умение да разпознава, да сравнява, да проучва околния свят, различните текстури и материали.

Основен принцип в Монтесори игрите е те да носят информация и да обясняват понятията на детето за различието- в количества, размери, наименования. Всичко около нас е различно и ние трябва да го съпоставим и сравним. Количествените представи са много по-лесно понятие с оригиналната Везна на Монтесори. Този вид играчка нагледно демонстрира какво е това равновесие, баланс, количество. Понятия като „по-тежко“ и „по-леко“, „еднакво“ и „равно“ стават достъпни на децата. Те могат да сравняват количества и да преценяват сами. Играта е чудесен помощник в сюжетно-ролевите игри. С нейна помощ, те ще претеглят „зеленчуците и плодовете“ в собствения си „магазин“, като сравняват грамчетата, докато постигнат равновесие.

 

 

Изображение на продукт: Везна на Монтесори

 

 

 

Заниманията с Монтесори игрите имат за цел подобряване на познанията на децата и способностите им да преценяват количества, да изчисляват по-лесно, да имат умения за броят.

 

Целият образователен процес се случва по естествен път, чрез игрови методи и приятни занимания. Детето е склонно да изследва, да запомня и да прилага наученото след това. Математическите представи се развиват лесно с Пръчиците на Кюизинер. Това са дидактически пръчици, разработени от белгийския математик и педагог Жорж Кюизинер. Някои ги наричат „числа в цветове“, защото нагледно представят числата- колкото по-дълга е пръчицата, толкова по-голямо число изобразява.

 

 Изображение на дете, което играе на

 

С тяхна помощ абстрактните понятия стават достъпни дори за по-малките деца. Пръчиците се използват и в обучението по роден и чужд език- за моделиране на думи, изречения, срички. Те спомагат способностите на децата за конструктивно и пространствено мислене, развитие на паметта и възприятието. Образователната игра следва принципа на Монтесори. Тя развива, чрез игрови подход и достъпен за децата начин. Игрите и обучението с Пръчиците, спомага за различаването и назоваването на цветовете, диференциране на големината, уменията за съпоставка и преценка на децата, логическото мислене.

Д-р Мария Монтесори вярва, че децата се раждат с невероятен учебен потенциал и вътрешно желание да изследват, откриват и да учат за околния свят. Монтесори игрите провокират детето да постигне пълния си потенциал във всички области на живота. Детето е свободно да експериментира, да проучва. Монтесори игрите развиват всички важни способности и умения, като водеща е играта. Ние от Playsense, предлагаме игри, съобразени с Монтесори подходите. Вярваме, че децата са творци и експериментатори, а ние възрастните сме в ролята на насочващи и подкрепящи ги, по пътя на израстването.