За малките любопитковци

+ -
47,00 лв. 43,00 лв.
Характеристики
Характеристики

Децата по са природа любознателни и по своему любопитни. Заниманиятя с Лупата и Магнитните деца може да превърнете в забавно приключение.

С тях децата ще наблюдават и изследват отделните характеристеки на пола, каквито са коса,лице, дрешки.Ще се запознават с отличителните белези на различните раси, какъвто е цвета на кожата. 
Лупата е чудесно пособие за това. Наблюдението с нея изостря детската зрителна памет, устойчивостта на вниманието, развива се у децата усет за детайла.
С дървените блокчета малчуганите ще изграждат цяла детска фигура от съставните и части, като съпоставят характерните  расови черти и различия в облеклото.
В играта с тези продукти можем да възпитаваме у децата толерантност и расова приемственост, при това занимателно и без принуда.
Дървените магнитни деца

 

Четири фигури на дечица с височина 125мм и дебелина 20мм. Всяка от фигурите се състои от три части с магнитна връзка. Подредени са по двойки(момченце и момиченце) и в изображенията е акцентиран цвета на кожата. 

 

Как се играе с дървената игра "Магнитни деца"?

 

При подреждането на отделните части е необходимо децата да спазват логическата последователност. Първоначално детето може да се запознае с различните фигури на момчета и момичета, които реално са 8 на брой, тъй като всяка фигура на гърба си има образ на различно момче или момиче, съответно от различните раси. Помолете детето да опише дървените магнитни фигури, като насочвате вниманието му към отличителните разлики в начина на обличане на различните полове. Това ще му помогне в сглобяването на цялата фигура от отделни части, които са магнитни и се привличат. Самостоятелните упражнения са много полезни за децата, защото по време на заниманията те изминават пътя от произволно действие с ръцете към осъзнаване и възприемане на системата за последователността на изграждане на магнитната фигура, следвайки нейните отличителни белези. Такива са цвета на кожата, пола, различните дрешки. Дори да не насочваме вниманието на детето към тази последователност, то ще я разбере в резултат на собствените си упражнения. Така детето придобева умение да обединява отделните части по определен признак.

Малчуганите могат да играят с магнитните фигури за деца, ползвайки ги като герои от настолен театър. С тях децата разиграват приказни сюжети, като измислят свои реплики, съставят диалози между отделните дървени магнитни фигури, което води до развитие на въображението им, а това е подготовка за последващия етап- преразказ и разказване  на приказки.

 

Играйте заедно с вашето дете на дървената игра с магнитните деца

 

Може да направите група от три дървени магнитни фигури, а срещу тях да поставите останалата една. Задайте на детето въпроса:"Как мислиш, кои са повече и с колко"? Детето отговаря. Възрастният му задава няколко подобни въпроса, свързани с разликата на количествата. Предложете на детето да размести фигурите, така че  всяко дървена фигура-дете да има другарче. Попитайте го:"Сега колко са"? С помощта на това упражнение въвеждаме понятието за равенство. По този начин се усъвършенства визуалното различаване на количествата, развива се пространственото въображение на детето и нагледно-образното му мислене. 

 

Подгответе децата за играта с магнитните деца.

 

Тъй като при дървените магнитни фигури с деца става въпрос не само за разликата в отделните характеристики на пола, а и за различните раси, може би трябва предварително да запознаем децата с отличителните им белези, какъвто е цвета на кожата. Децата ги подреждат, съпоставяйки характерните им расови черти. В игрите с тези магнитни пъзели възпитаваме у децата толерантност и расова приемсвеност. Те помагат на децата в развитието на зрителната и аналитична памет, ориентацията в пространството и съзнателното възприемане на околната среда, при това децата се обучават съзнателно без принуда. Детето лесно и естествено възприема заобикалящите го неща такива, каквито са създадени от природата.

 

Играта с дървените магнитни фигури е подходяща за деца над три годишна възраст.

Дървената играчка - Лупа

Дървена лупа, подходяща за малки изследователи.